top of page

23.08.2023

Dokončujeme zdravotně-bezpečností ořez 

Zbylé ovocné stromy v dalešickém sadu se dočkaly ořezu. Odstranění suchých, poškozených či odumírajících větví vede k prodloužení života stromu. I větve, které svým tlakem vytváření ve kmeni pukliny jsou odstraněny či zkráceny, aby se předešlo rozlomení stromu. Odumřelé stromy jsou ořezány na torzo, které takto ještě mnoho let může sloužit jako útočiště pro hmyz.

29.07.2023

Kosíme syslí Lem u MHS a odstraňujeme náletové trnky Pod Elektrovede

Kosení pásu podél silnice u MHS jednak snižujeme pravděpodobnost střetu přebíhajících syslů s auty a také udržujeme pás kvetoucí.

Pod Elektrovodem jsme vyřezali zmlazující trnky po loňském větším výřezu.

23.07.2023

Kosíme sad na Kozénku a Pod Elektrovodem

Tentokrát přišel na řadu sad na Kozénku, kde jsme posekli a vyhrabali část porostu - zbytek se opět ponechá pro spousty motýlů a vřetenušek, které zde jsou.

Sekli jsme také horní část lokality Pod Elektrovodem.

02.07.2023

Kosíme lokality Loh u Lhánic a Pod Elektrovodem

Letní kosení je v plném proudu. V Lohu u Lhánic jsme dříve odstranily nálet babyk, plocha ke kosení je tak o kus větší - prostřední část je květnatá a láká spoustu hmyzu, část kde byly babky je porostlá kopřivami a bude potřeba ji opakovaně kosit. Část kvetoucího porostu jsme jako vždy nechali stát.

25.03.2023

Vláčíme louky

Vláčení při kterém dochází k narušení travního drnu a rozrušení povrchu je důležitý proces pro podporu biodiverzity. Vláčení omezuje růst konkurenčně silných rostlin a otevírá prostor pro růst slabším, tedy vzácnějším druhům. Prospívá také k biodiverzity fauny, vytváří živostní prostor pro různé druhy samotářských včel a pavouků. Tento víkend jsme vláčeli na 3 lokalitách - Políčka nad Papírnou, Pahorek u Jazera a Štenkravy.

11.03.2023

Výřez náletových babyk v Lohu u Lhánic

Po podzimní injektáži jsme odstranili nálety babyk, které zabíraly třetinu louky v Lohu. Provedli jsme též ořez větví, které zasahovaly do prostoru louky a odstranili padlou borovici na skalních výchozu (v místě kde se dříve vyskytovaly koniklece luční. Na léto plánujeme opět mozaikovou seč a pastvu.